Vestigingen van de onderneming

Met één klik alles in kaart gebracht. Informeer u over de vestigingen van onze onderneming en de betreffende aanbiedingen en contactmogelijkheden

meer


Vestigingen van de REMONDIS-Groep

Ontdek de wereld van REMONDIS met ongeveer 900 vestigingen en deelnemingen in 30 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië.

meer

Opmerkingen over de gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij zeer belangrijk. Hierna zouden wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze webpagina’s willen informeren.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor deze webpagina’s is de firma

BUCHEN EnergyServices GmbH
Schloßstr. 36
44653 Herne

Voor bijkomende gegevens over onze onderneming verwijzen wij naar ons colofon.

Protocolleringen

Bij het gebruik van de website worden tijdelijk bepaalde verbindingsgegevens en door uw internetbrowser beschikbaar gestelde gegevens opgeslagen. Voor de exploitatie van de website worden volgende gegevens geprotocolleerd:

  • IP-adres van de oproepende computer
  • Besturingssysteem van de oproepende computer
  • Browserversie van de oproepende computer
  • Naam van het opgevraagde bestand
  • Datum en uur van de opvraging
  • Overgedragen hoeveelheid gegevens
  • Verwijzende URL
  • Verbindingsprotocollering

Voor zover deze informatie persoonsgebonden is, gebruiken wij deze alleen voor de exploitatie van de website en ter handhaving van de vertrouwelijkheid en integriteit van de met onze IT-systemen verwerkte persoonsgegevens (inclusief voor technische doeleinden van de netwerkcommunicatie, voor de opsporing van fouten en storingen en ook om aanvallen af te slaan). Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 f lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het IP-adres wordt na beëindiging van de sessie geanonimiseerd opeslagen.

Bovendien gebruikt REMONDIS deze informatie over het gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving en verbetering van de website. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Cookies".

Uw rechten als betrokken persoon

Op aanvraag zullen wij u er schriftelijk of elektronisch over informeren, of en welke gegevens over uw persoon bij ons opgeslagen zijn (art. 15 AVG) en de door u ingevoerde gegevens met betrekking tot de schrapping (art. 17 AVG), correctie (art. 16 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) alsook overdracht (art. 20 AVG) van uw persoonsgegevens toetsen en, wanneer er aan de voorwaarden voldaan wordt, doorvoeren. Gelieve u hiervoor te richten tot:

REMONDIS SE & Co. KG
- Datenschutzbeauftragter -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutznoSpam@remondis.de

Hetzelfde geldt indien u uw toestemming voor de verzameling of voor het gebruik van persoonsgegevens gegeven hebt en deze wenst te herroepen. Een dergelijke toestemming kunt u te allen tijde met het oog op de toekomst per e-mail of brief herroepen.

Recht van beroep

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar: Autoriteit Persoonsgegeven, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Contactformulier/infobestellingen

In het belang van de communicatie met klanten en prospecten bieden wij op onze website een contactformulier aan, aan de hand waarvan u informatie over onze producten kunt opvragen of algemeen contact kunt opnemen. Naast de vrijwillige gegevens en de inhoud van uw bericht verlangen wij de vermelding van volgende informatie van u:

Firma
Aanspreektitel
Achternaam
E-mailadres

In sommige gevallen vragen we ook de volgende gegevens:

locatie
bedrijfsadres
bedrijfsnaam
behoeften
sector
soorten afval.

Wij hebben deze gegevens nodig om uw (aan)vraag te behandelen, u correct aan te spreken en u een antwoord te zenden. (Aan)vragen die via het contactformulier binnenkomen, worden als e-mail opgeslagen en er regelmatig op gecontroleerd, of er gegevens gewist kunnen worden. Indien gegevens in het kader van een relatie met een klant of prospect niet verder noodzakelijk zijn of een tegenstrijdig belang van de klant zwaarder weegt, zullen wij de betreffende gegevens na uiterlijk 180 dagen wissen, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Voor zover de contactopname plaatsvindt om de weg te banen voor contractuele relaties is de wettelijke basis art. 6 lid 1 lit. b) AVG.

Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU

Wij maken uw persoonsgegevens alleen aan derden over indien u met de overmaking ingestemd hebt, als de overmaking voor de doorvoering van de aanbiedingen of diensten, waarop u beroep wenst te doen, noodzakelijk is of wanneer er sprake is van een wettelijke bevoegdheid voor overmaking en de behartiging van uw bescherming verdienende belangen gevrijwaard is.

Met uitzondering van het gebruik van Google Fonts en Google Maps worden er geen door ons verzamelde persoonsgegevens in een derde land verwerkt. Provider van deze diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS).

Met betrekking tot het gebruik van Google Fonts en Google Maps wordt een gepast beschermingsniveau door Google Inc. in het kader van haar deelname aan het zogenaamde „Privacy Shield“ en de door Google voor gegevensbescherming en gegevensveiligheid in de EU getroffen maatregelen gegarandeerd. In dit verband verwijzen wij ook naar opmerkingen over Google Fonts en Google Maps.

De hiernavolgende beschrijving biedt een overzicht van derde providers en van hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen die bijkomende opmerkingen over de verwerking van gegevens en, deels reeds hier genoemd, verzetsmogelijkheden (zogenaamde Opt-Out) omvatten:

Google Web Fonts

Voor een eenvormige weergave van lettertypes maken wij gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar gesteld worden. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven. Te dien einde moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google erover geïnformeerd dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een eenvormige en aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Bijkomende informatie over Google Web Fonts vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
U kunt uw browser zodanig instellen, dat de lettertypes niet door de Google-servers geladen
worden worden (bv. door de installatie van Add-Ons). Indien uw browser de Google Fonts niet ondersteunt of u tegen de toegang tot de Google-servers ingaat, wordt de tekst in het standaard lettertype van het systeem weergegeven. Gelieve in acht te nemen dat onze website daardoor niet meer met ons Screendesign overeenstemt.

Google Maps

In het belang van een aansprekende weergave van onze online-aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisatie van de door ons op de website aangegeven plaatsen maken wij via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Om van de functies van Google Maps gebruik te maken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Indien u met de toekomstige overmaking van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps niet akkoord gaat, bestaat de mogelijkheid om de internetdienst van Google Maps volledig te deactiveren doordat u de toepassing JavaScript in uw browser uitschakelt. Van Google Maps en daardoor ook van de weergave van kaarten op deze website kan dan geen gebruik gemaakt worden. Gelieve in acht te nemen dat bij een deactivering van JavaScript ook andere functies, die wij u op onze website wensen aan te bieden, niet meer functioneren.

Matomo

Op onze websites maken wij gebruik van een op onze eigen servers geïmplementeerde versie van Matamo. Het betreft in dit geval een Open-Source-analysesoftware ten behoeve van een statistische beoordeling van het aantal bezoekers. Aan de hand van deze beoordeling willen wij vooral achterhalen, welke pagina’s op onze website het vaakst worden geopend. De geïmplementeerde versie van Matomo op onze server maakt geen gebruik van cookies. Wij slaan in verband met het verzamelen van statistische gegevens alleen anonieme gebruikersgegevens op, zonder het gedrag van de gebruikers uitgebreid te analyseren. Een uitgebreide analyse van het gebruikersgedrag is ook niet mogelijk omdat de gebruikersgegevens anoniem worden verzameld. Het aan de server Log-In overgedragen IP-adres wordt nog voor de overdracht aan de Matomo-installatie op onze server geanonimiseerd en door een willekeurig IP-adres vervangen. Het volgen van het IP-adres aan de hand van anonieme gegevens is niet mogelijk, omdat tijdelijke invoeren bij de Matamo-installatie worden gerandomiseerd.

Cookies

Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door uw browser op uw harde schijf opgeslagen worden. Wij maken ook gebruik van zogenaamde sessiecookies. Deze dienen om een afdoende verbinding tussen u en onze website tot stand te brengen. Daarvoor wordt enkel en alleen een toevallig getal opgeslagen. De sessiecookie wordt bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd.

Indien u geen cookies op uw computer (of een ander apparaat) wenst toe te laten, kunt u deze in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website in negatieve zin beïnvloeden. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking door cookies met het oog op de exploitatie van de website is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Fe_typo_user
Sessiecookie voor het Typo3-gebruikersmanagement
Deze cookie is alleen voor de web-administratoren relevant. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt.

PHPSESSID
Sessiecookie voor de exploitatie van een PHP-website
Deze dient voor de herkenning van uw browser voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld voor de waarneming van uw taalinstelling). Opslagduur: zolang het browservenster geopend is.

retinaSupport
De cookie onthoudt of uw beeldscherm een Retina-resolutie heeft.
Opslagduur: 4 weken.

i18next
Sessiecookie in functie van de animatie op de startpagina. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

cookieconsent_status 
Deze cookie wordt opgemaakt wanneer men op de website op de bevestigingslink van de algemene opmerking over de cookie klikt. Daardoor onthoudt de applicatie dat de opmerking op de volgende pagina niet opnieuw weergegeven dient te worden.


BUCHEN EnergyServices GmbH // Een onderneming van de REMONDIS-groep